Welkom

De Raad voor Arbitrage (opgericht in 1996) is een onafhankelijke instelling die zich ten doel stelt de beslechting en oplossing van geschillen te bevorderen via arbitrage. De Raad voor Arbitrage werkt in exclusieve samenwerking met de Belgische Kamer voor Nationale en Internationale Arbitrage NV (brochure) en organiseert hiertoe institutionele arbitrage als alternatieve geschillenoplossing buiten de traditionele rechtbank

De voordelen van een arbitrage procedure zijn:

 1. Snelle procedure
  Maximale duur van de procedure : 6 maanden. Geen beroep mogelijk.
 2. Lage vooraf bepaalde procedurekosten...of geen kosten
  Procedurekosten staan in een vaste verhouding tot de geschilwaarde. Procedurekosten volledig ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.
 3. Deskundige beslechting en discretie
  Het scheidsgerecht is samengesteld uit een jurist en twee deskundigen. De procedure is niet openbaar.
 4. Eenvoudig uitvoerbaar vonnis
  Het gehomologeerd vonnis is gelijkwaardig aan een vonnis verkregen via andere rechtswegen. Eenvoudig uitvoerbaar via gerechtsdeurwaarder.