Veelgestelde Vragen (FAQ)

  1. Kan ik elk geschil voorleggen aan de Raad voor Arbitrage VZW ?
  2. Hoe komt een arbitrageovereenkomst tot stand ?
  3. Wat is het voordeel van een werkingsreglement ?
  4. Kan ik op elk moment een aanvraag indienen ?
  5. Hoe dien ik praktisch een aanvraag tot arbitrage in ?
  6. Wat kost een aanvraag tot arbitrage?
  7. Hoe lang duurt een arbitrageprocedure?
  8. Wat kan ik doen met een arbitrale sententie?
1. Kan ik elk geschil voorleggen aan de Raad voor Arbitrage VZW ?

Ieder commercieel geschil kan het voorwerp uitmaken van een arbitrageprocedure, op voorwaarde dat er tussen partijen een arbitrageovereenkomst bestaat. Burgerlijke geschillen (bv burenruzies, echtscheiding) komen niet in aanmerking.

2. Hoe komt een arbitrageovereenkomst tot stand ?
  1. Een arbitrageclausule wordt als rechtsbevoegdheid opgenomen in alle handelsdocumenten van een bedrijf.
  2. Na het ontstaan van een geschil, kan een arbitrageovereenkomst afgesloten worden op een apart document met goedkeuring van beide partijen.
3. Wat is het voordeel van een werkingsreglement ?

Het voordeel van een werkingsreglement is dat de besluit- termijnen op voorhand vastliggen zodat geen vertragingsmogelijkheden bestaan. De aanduiding van de arbiters gebeurt autonoom door de Raad voor Arbitrage.

4. Kan ik op elk moment een aanvraag indienen ?

Ja. U dient voorafgaandelijk aan de aanvraag voor arbitrage wel een aangetekende ingebrekestelling te versturen aan uw debiteur met een laatste aanmaning tot betaling waarbij u het werkingsreglement van de Raad voor Arbitrage toevoegt.

5. Hoe dien ik praktisch een aanvraag tot arbitrage in ?

Een aanvraag tot arbitrage wordt schriftelijk,via aangetekend schrijven en in drievoud ingediend bij de Raad voor Arbitrage. De aanvraag dient bovendien alle bewijsstukken te bevatten, eveneens in drievoud, die uw aanvraag documenteren en ondersteunen.

6. Wat kost een aanvraag tot arbitrage?

Bij de start van een arbitrageprocedure wordt aan de eisende partij gevraagd een provisie te storten gelijk aan de helft van de geraamde procedurekost. Bij afloop van de procedure ontvangst u deze provisie integraal terug wanneer u in het gelijk bent gesteld.

7. Hoe lang duurt een arbitrageprocedure?

Doorgaans duurt een binnenlandse arbitrage maximaal zes maanden. De proceduretermijn kan evenwel bij onderzoeken van aangestelde deskundigen opgeschort worden, afhankelijk van hun omvang.

8. Wat kan ik doen met een arbitrale sententie?

Na de arbitrale uitspraak moet u de vrijwillige betaling vragen aan uw tegenpartij. Indien deze hier niet op reageert, kan u via de exequaturprocedure de gedwongen uitvoering opstarten.